Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2018.

MOK Terespol znalazł się w gronie 50 domów kultury w Polsce, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Nagrodzony wniosek nosi tytuł „Aktywni mieszkańcy - inspirujące miasto”.

Będziemy realizować projekt w dwóch etapach:

- I część – od 19 lutego do 30 czerwca 2018, przeprowadzimy socjologiczną diagnozę społeczności lokalnej, składającą się z badań jakościowych (działania animacyjne) i ilościowych (kwestionariusze ankiety). Poszukujemy wolontariuszy ankieterów (oferujemy gadżety oraz wyjazd do teatru). Powstanie raport z badań.

II część - od 31 lipca do 20 listopada 2018 r. będziemy realizować oddolne inicjatywy kulturalne mieszkańców Terespola. Każdy może zgłosić swój pomysł! Maksymalnie będziemy mogli sfinansować 7 wydarzeń na łączną kwotę 22 tys. zł. (średnio ok. 3 tysiące na jedno wydarzenie).  

Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

W 2014 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z programu DK+ Inicjatywy Lokalne. Powstałą diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Terespola (Raport Badawczy do pobrania >>>) i zrealizowane zostały następujące inicjatywy:

- Hip Hop Jam >>>

- Historie pereborami tkane >>>

- Wieczór patriotyczny >>>

- Festyn ,,Kolej dawniej i dziś" >>>

- Warsztaty komiksu >>>

- Działania integracyjne z seniorami >>>

- Warsztaty filmowe i fotograficzne >>>