Działania integracyjne z seniorami w ramach projektu ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy" - wrzesień-listopad 2014

Korzystając z projektu ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy” realizowanego przez MOK Terespol w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014, Klub Seniora ,,Srebrny Włos” w Terespolu wystąpił z wnioskiem na zrealizowanie własnych inicjatyw w ramach tego projektu. Wniosek klubu został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt pt. „Działania integracyjne z seniorami” zakładał działania naszego klubu z seniorami niezrzeszonymi z obszaru miasta Terespol i okolic.

Szczegółowy plan wspólnych działań to:

 • zajęcia prozdrowotne – aerobik

 • warsztaty śpiewu zespołowego

 • wyjazd kulturalno – poznawczy w celu poznania historii i kultury innego regionu „ściany wschodniej”.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zajęcia aerobik – prowadzone przez kwalifikowaną instruktorkę odbywały się systematycznie przez cały okres trwania realizacji projektu w każdy czwartek. Liczba uczestników w poszczególnych dniach była zmienna od 10 do 15 osób.

Warsztaty śpiewu systematycznie prowadzone raz w tygodniu przez kwalifikowanego instruktora spowodowały utworzenie zespołu śpiewaczego (22 osoby), który swoim występem ubogacał uroczystość odsłonięcia pomnika Kościuszki w Terespolu, a także prezentował się na „Jesiennym przeglądzie twórczości artystycznej 2014” w Puławach, wystąpił na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej oraz wystąpił pod hasłem „Patriotyczne Śpiewanie” w terespolskiej Prochowni 11 listopada w Dniu Święta Niepodległości.

Zespół śpiewaczy będzie kontynuował występy.

Z wyjazdu kulturalno-poznawczego skorzystało 50 osób. Dwudniowy wyjazd odbył się 17-18 września (częściowo finansowany przez jego uczestników) skierowany był do Przemyśla ale z postojami i zwiedzaniem na trasie.

W Przemyślu (z przewodnikiem) zwiedzaliśmy:

 • starówkę miasta

 • muzeum dzwonów i fajek

 • zabytkowe kościoły i klasztory

 • odrestaurowany budynek dworca kolejowego

Krasiczyn – zamek i park.

W Rzeszowie (z przewodnikiem):

 • rynek

 • trasę podziemna

Łańcut (z przewodnikiem):

 • pałac

 • powozownię

 • oranżerię

 • park

Wyjazd dostarczył wiele miłych wrażeń i wiedzy o tej części naszego kraju.

Kazimierz Michalak

Prezes Klubu Seniora ,,Srebrny Włos” 


Działania z seniorami odbyły się dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury - Inicjatywy lokalne 2014