Aktualności

Teatr pantomimy: etiuda i warsztaty - 25.06.2017. Relacja.

W niedzielę w terespolskim parku miejskim gościliśmy teatr pantomimy z etiudą ,,All You need is love".

ARTYKUŁ >>>>>

GALERIA >>>>>

Przedstawienie było częścią prezentacji tzw. małych form teatralnych, które to z kolei są jednym z działań projektu ,,Mamy wreszcie teatr w mieście!", realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN.

                     

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna 2017"

Mecz rugby pomiędzy Unia Brześć a Rugby Białystok w Terespolu - 24.06.2017. Relacja.

W sobotę 24 czerwca odbył się w Terespolu na stadionie miejskim towarzyski mecz rugby pomiędzy drużynami: Unia Brześć (BY) i Rugby Białystok.

Publiczność miała okazję po raz pierwszy w życiu zobaczyć jak wygląda na żywo gra w rugby. Sport ten zdobywa w Polsce coraz więcej fanów.

ARTYKUŁ >>>>>>

GALERIA >>>>>>

Klip z meczu >>>>>

Film Biper TV >>>>

Galeria Goniec Terespolski >>>>

Galeria Biała24 >>>>>

Wynik meczu: Unia Brześć - Rugby Białystok - 35:10

W chwili obecnej zawodnicy Unii Brześć wyrazili zainteresowanie powołaniem w Terespolu klubu rugby, który mógłby nosić nazwę Unia Terespol.

Poszukiwane są osoby chcące zaangażować się zarówno jako zawodnicy i jako działacze. Żeby klub mógł uczestniczyć w rozgrywkach polskiej ligi rugby, musi zostać założony klub sportowy bądź stowarzyszenie. Chętne osoby prosimy o kontakt z MOK Terespol.

XIII Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych LOVE TO DANCE o Puchar Starosty Bialskiego - 18.06.2017 - Relacja.

 W niedzielę 18 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu odbył się XIII Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych „LOVE TO DANCE” o Puchar Starosty Bialskiego. Przed rozpoczęciem turnieju odbyły się odpłatne warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego i hip hop, które poprowadzili: Paulina Jurkowska i Karol ,,Polssky” Polak.

ARTYKUŁ >>>>>

GALERIA >>>>>

Biała24 >>>>>

Goniec Terespolski >>>>

W tym roku zgłosiło się 14 zespołów tanecznych m.in. z Terespola, Kobylan, Białej Podlaskiej a także z Lublina, Chełma, Zbuczyna i Łosic. Część tych grup składała się z kilku sekcji wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat oraz powyżej 16 lat) co dało prawie 500 uczestniczek i uczestników występujących w ponad 50 układach tanecznych.

Grand Prix zdobyły:

- w kategorii Show Dance – DOMINO z Białej Podlaskiej,

- w kategorii Hip Hop – DANCE ACADEMY STUDIO z Białej Podlaskiej.

Nagrodę za najlepszą choreografię w kategorii Show Dance otrzymała grupa BALLO z Chełma.

Nagrodę za najlepszą choreografię w kategorii Hip Hop Jury przyznało ,,Akademii Art Factory Super Kids” z Łosic.

Puchar Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka zdobyła grupa Macierzanka z układem „Świąteczno – Rockandrolowy zawrót głowy”.

Wszystkim uczestnikom oraz ich instruktorom serdecznie dziękujemy za udział w XII Przeglądzie Zespołów Tanecznych „LOVE TO DANCE”. Gratulujemy zwycięzcom i laureatom. Zapraszamy za rok!

XII Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć 10.06.2017 - Relacja i wyniki.

W sobotę 10 czerwca 2017 r. odbył się XII Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol - Brześć. Organizatorem zawodów był Urząd Miasta Terespol, Urząd Miasta Brześć, Miejski Ośrodek Kultury i Klub Olimpijczyka w Terespolu. Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Polskiego i Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego.

RELACJA, WYNIKI >>>>>

GALERIA >>>>>>

Film Biper TV >>>>

Galeria Biała24 >>>>

Na starcie w Terespolu stanęło niemal 80 zawodników z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Wszyscy pokonali dystans ok. 10 km i pomimo upału w dobrej kondycji zameldowali się na mecie w Brześciu.

Wśród mężczyzn wygrał Sergej Marczuk (Ukraina) a wśród kobiet Natalia Zasim (Białoruś).

Zapraszamy do udziału za rok w kolejnym Biegu Przyjaźni. Tym razem Start odbędzie się w białoruskim Brześciu.

Dzień Dziecka ,,Postaw na Rodzinę" - 28.05.2017 - Relacja.

Piknik w terespolskim parku miejskim z okazji Dnia Dziecka odbył się w minioną niedzielę 28 maja pod hasłem ,,Postaw na rodzinę”. Organizatorzy jak co roku przygotowali wiele atrakcji: występy muzyczne, teatralne, warsztaty cyrkowe, rękodzielnicze, wesołe miasteczko oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

ARTYKUŁ >>>>>>

GALERIA >>>>>

Galeria Goniec Terespolski >>>>

Galeria Biała24 >>>>

Film MM Biper TV >>>>

Impreza rozpoczęła się o 15:00 występami instrumentalistów uczęszczających na indywidualne zajęcia muzyczne w MOK. Po występach solistów przyszedł czas na dziecięco-młodzieżowy zespół ludowy ,,Ostromieczewskie Żavruki”. Kolejnym występem był pokaz afrykańskiej muzyki na oryginalnych bębnach. Na zakończenie artystycznych atrakcji zaprezentował się TEATR URWIS z Krakowa w przedstawieniu pt. ,,Pippi Wędrowniczka”.

Podczas kilkugodzinnej imprezy działo się bardzo wiele także poza sceną. Dzieci i rodzice uczestniczyli w zajęciach animacyjnych Cyrku ANIME, prowadzone były warsztaty słomki i biżuterii, można było pograć w szachy z klubem MOK DEBIUT Terespol a Fundacja ,,SPRÓBUJ PONOWNIE Z NAMI” wspólnie z terespolskim KLUBEM MAM prowadziła przeróżne gry i zabawy animacyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się także bezpłatne wesołe miasteczko.

 

Festyn Rowerowy i Rajd Brześć-Terespol - 19-21.05.2017. Relacja..

W dniach 19-21 maja 2017 odbyło się 3-dniowy międzynarodowy festiwal rowerowy Brześć-Terespol-Brześć pn. «VEZDEVELOM» (w tłumaczeniu polskim - ,,wszędzie rowerem"), składający się z rajdów rowerowych w Brześciu i Terespolu oraz festynu w Terespolu.

Celem imprezy była popularyzacja turystyki międzynarodowej poprzez dostępność Przejścia Granicznego „Brześć-Terespol” dla rowerów jako pojazdów, na których można przekraczać granicę.

ARTYKUŁ >>>>>

GALERIA >>>>>

Galeria ZaVeloBrest >>>>

Galeria Goniec Terespolski >>>

Galeria Biała24 >>>>

Galeria II Biała24 >>>

19 maja w piątek, rowerzyści z Polski (w dużej mierze mieszkańcy Terespola i okolic) ok. 40 osób przybyło rowerami do Brześcia gdzie zwiedzili m.in. Twierdzę Brześć. 

W sobotę 20 maja kolumna rowerzystów składający się z ponad 100 osób (Polaków i Białorusinów) w sposób zorganizowany przekroczyła granicę z Brześcia do Terespola, gdzie  dla przybyłych rowerzystów czekał program sceniczny, forum rowerowe oraz pole namiotowe, wesołe miasteczko i gastronomia.

Następnego dnia 21 maja białoruscy i polscy rowerzyści, w liczbie kilkudziesięciu osób, udali się na mini rajd do terespolskiej Prochowni oraz na Fort VII w Łobaczewie. 

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na działania teatralne oraz z NCK na działania szkoleniowe!

 Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu ,,Kultura Dostępna" dofinansowanie w wysokości 36 tys. zł. na realizację projektu ,,Będzie wreszcie Teatr w mieście!”. 

Strategicznym celem programu Kultura Dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej z uwzględnieniem potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne. Priorytetowo traktowane są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.

                             

Projekt ,,Będzie wreszcie Teatr w mieście!" składa się z następujących działań:

  • utworzenie grupy teatralnej (wielopokoleniowej), która będzie prowadzona przez profesjonalnych aktorów/instruktorów skupionych wokół Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ,,Ę”. Powstała grupa warsztatowa wystąpi z własnym przedstawieniem podczas Dni Teatru Ulicznego w Terespolu. Rekrutacja chętnych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) trwa do 27 maja br.

  • organizacja ,,małych form teatralnych" - pięciu przedstawień w przestrzeni miejskiej (biblioteka, szkoły, restauracja),

  • organizacji DNI TEATRU ULICZNEGO, które odbędą się 26-27 sierpnia. Wystąpi kilka teatrów ulicznych, grup kuglarskich, teatrów tańca ognia.

  • grupowych wyjazdów do renomowanych teatrów w Warszawie, na ważne dla kultury narodowej spektakle teatralne.

Program Kultura Dostępna koordynowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, z którym MOK Terespol związany jest również poprzez drugi program pn. ,,Zaproś Nas do Siebie".

                                                              ***

MOK Terespol znalazł się jako jeden z 20 małych domów kultury z całej Polski w programie ,,Zaproś Nas do Siebie”, którego celem jest wsparcie w budowaniu oferty programowej.

Projekt odbędzie się w formie warsztatów, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań i konsultacji eksperckich, udziału w procesach badawczych diagnozie potrzeb kulturalnych w lokalnej społeczności, pracy nad projektem oferty programowej MOK Terespol na 2018 rok.

                              

Rezultaty programu:

  • wzmocnienie kompetencji pracowników w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowanie oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomoc w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności.                                                 

XIII Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych w Terespolu - 18.06.2017

 XIII OTWARTY PRZEGLĄD

ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

,,LOVE TO DANCE”

O PUCHAR STAROSTY BIALSKIEGO

18.06.2017

MOK TERESPOL

W Programie:

10:00-12:00 - Paulina Jurkowska (taniec współczesny) - tancerka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w Gdańsku. Zdobywczyni wyróżnienia w Konkursie ,,Złote Pointy 2010" w Szczecinie. Pięciokrotna zdobywczyni stypendiów artystycznych na konkursach tańca.  

12:00-14:00 - Karol ,,Polssky" Polak (taniec hip hop) - tancerz, choreograf, instruktor tańca. Reprezentant Grupy Hip Hopowej Kontrabanda Crew. Finalista programu Mam Talent oraz uczeń tancerzy Michaela Jacksona. Laureat wielu konkursów tańca Hip Hop w kraju i za granicą.

warsztaty taneczne z profesjonalnymi instruktorami są odpłatne, każde po 20zł.

15:00 - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH w układach: Show Dance, Hip Hop, Disco, Breakdance,

 

Jury: 

- Piotr Czarnecki - dyplomowany pedagog, tancerz, choreograf, animator kultury. Przeszedł przez różne szczeble edukacji tanecznej, przez taniec towarzyski w formie turniejowej do wszystkich form street danceowych. Jego największą miłością taneczno - muzyczną jest HOUSE. Od 2008 roku współprowadzi studio taneczne Akademia Tańca w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia  street dance (hip hop, locking, popping, house) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Karol ,,Polssky" Polak - jak wyżej

- Paulina Jurkowska - jak wyżej

ZAPRASZAMY