1-3 maja 2017 w Terespolu. Relacja.

W środę 3 maja w 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja tradycyjnie po porannej mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Obecni byli reprezentanci władz miasta wraz z jednostkami podległymi, władz powiatu bialskiego, wicekonsul RP na Białorusi, środowiska kombatanckie, przedstawiciele służb mundurowych i organizacje społeczne.

GALERIA >>>>>>

FILM BIPER TV >>>>>

Po części oficjalnej delegacje wspólnie z mieszkańcami udali się do terespolskiej Prochowni, gdzie członkowie Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii przygotowali dla licznie zebranych zwiedzających 3 wystawy okolicznościowe: ,,Nadbużańska Przyroda”, ,,Duchowni Parafii Terespol od XVII w. do Współczesności” i ,,Ludzie z Terespola i Okolic”. Zaśpiewały też 2 chóry: ,,Uścisk Dłoni” reprezentujący środowisko polonijne z Białorusi oraz zespół śpiewaczy ,,Echo Polesia”, składający się z członków Klubu Seniora Srebrny Włos prezentując pieśni patriotyczne i ludowe i religijne.

Na przybyłych gości czekały także stałe wystawy, np: rękodzielnicza, militarna, kolejnictwa. Nie zabrakło również poczęstunku w postaci bigosu.

Głównym założeniem Konstytucji, pierwszym w Europie tego rodzaju zapisem praw, było zreformowanie chylącego się ku upadkowi kraju poprzez m.in. określeniem zasad trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza), zniesieniem ,,liberum veto” zrównaniem praw mieszczan i szlachty i objęciem przez monarchę opieki nad chłopami, co miało ograniczyć nadużycia związane z pańszczyzną. Mimo, iż ów ład prawny, zaprojektowany głównie przez Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego, przetrwał jedynie rok, stał się ważnym punktem odniesienia dla potomnych.

Dwa dni wcześniej w poniedziałek (1 maja) z okazji Święta Pracy oraz 13 rocznicy wstąpienia Rzeczypospolitej Polski w struktury Unii Europejskiej odbył się na Orliku Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci z klas I-III. W zawodach udział wzięły drużyny z Białorusi: Kobryń I, Kobryń II, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr. 5 Brześć, Dynamo Brześć, Bieroza I, Bieroza II oraz z Terespola: MOK Terespol I, MOK Terespol II i Granica Terespol. Razem blisko 60cioro młodych zawodników. Wszyscy zostali uhonorowania pamiątkowymi medalami i dyplomami. Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko, które piłkarzom przygotowali rodzice. Podziękowania należą się: Izabeli Trzaskalskiej, Grzegorzowi Paszkiewiczowi, Patrykowi Roślikowi, Grzegorzowi Machnowskiemu oraz Klubowi Piłkarskiemu Granica Terespol za wsparcie organizacyjne.