XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich 30,31.01-01.02.2015.

W dniach 30,31.01-01.02.2015 (piątek, sobota i niedziela) w terespolskim ośrodku kultury odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w Polsce - Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, który obchodził w tym roku swój XX jubileusz. Jest to również jeden z nielicznych tego typu festiwali na świecie. Jego rangę podnoszą uczestnicy, chóry i zespoły śpiewacze z całej Europy. Na scenie, w ciągu trzech dni wystąpiło 17 chórów z Polski, Białorusi i UkrainyFestiwal otworzyli jego organizatorzy: dyrektor MOK Terespol i Festiwalu Anna Pietrusik oraz ks. Jarosław Łoś proboszcz prawosławnej parafii pw. Jana Teologa w Terespolu i dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu oraz burmistrz Terespola Jacek Danieluk. 

Misją festiwalu jest integracja środowiska wielowyznaniowego, propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz zachowanie zanikającego folkloru ziem wschodnich. Przybywające do Terespola zespoły dbają o jak najwyższy poziom wykonania. Do artyzmu dochodzi też często pragnienie najdoskonalszego  zaprezentowania kolęd jako najpiękniejszej formy modlitwy.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Relacja w TVP Lublin >>>>>>>

Relacja z MFKW >>>>>>>>>>>>

Relacja w PulsMiasta.tv >>>>>

Relacja z MM Projekt >>>>>>>

Relacja w Cerkiew.pl >>>>>>

Relacja z programu ,,U źródeł wiary" >>>>>>>>

                                                                                                                               (od 13:56 minuty)

Podczas Festiwalu zaprezentowana została wystawa fotograficzna oraz film o jego historii. (FILM) >>>>>>

Członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej z Włodawy zaprezentowali swoje rzeźby, ikony, płaskorzeźby i obrazy.

Festiwal był dobrą okazją do uhonorowania zasłużonych osób działających na rzecz kultury. Dyrektor artystyczny MFKW - Andrzej Boublej otrzymał Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego za 35-lecie pracy twórczej nadaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Jubileuszowa edycja skłania do dokonania chociaż krótkiego podsumowania minionych dwudziestu lat. Można - nie popadając w przesadę powiedzieć, że festiwal okazał się sukcesem - wpisał się w kulturalny kalendarz nie tylko miasta. Jest ważny również na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Od lat występujące chóry prezentują najwyższy artystyczny poziom. Festiwal stał się inspiracją dla wielu lokalnych zespołów do szlifowania własnej formy. Każdy chciał aspirować do tych najlepszych. Jednak jego największą zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania.

To tutaj odbywa się dialog międzypokoleniowy, gdzie młodzi słuchając starszych niosą w następne pokolenia tę wielowiekową tradycję. Festiwal przypomina, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym klimatem. Mamy nadzieję, że dwadzieścia edycji festiwalu uwrażliwiło nas na siebie nawzajem, otworzyło nasze serca i umysły na tego Innego, który jest przecież naszym bliźnim.

Organizatorzy Festiwalu: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

W tegorocznej jubileuszowej XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich wystąpiły następujące chóry i zespoły:

Piątek, 30 stycznia 2015 r. - godz. 18.00

+ Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej - Sławatycze
+ Zespół Folkowy "Czeremszyna" - Czeremcha
+ Żeński Zespół Wokalny "Vidymo" Związku Ukraińców w Polsce - Sanok
+ Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego - Lublin
+ Zespół Folklorystyczny "Gamanina" Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki - Mińsk (Białoruś)
+ Chór Dziecięco-Młodzieżowy Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego - Winnica (Ukraina)

Sobota, 31 stycznia 2015 r. - godz. 15.00
+ Soliści, Chór i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego - Warszawa
+ Żeński Zespół Wokalny "Vidymo" Związku Ukraińców w Polsce - Sanok
+ Chór "Wołyńskie Dzwony" Soboru pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej - Łuck (Ukraina)
+ Zespół Folklorystyczny "Gamanina" Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki - Mińsk (Białoruś)
+ Chór Dziecięco-Młodzieżowy Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego - Winnica (Ukraina)

Niedziela, 1 lutego 2015 r. - godz. 15.00
+ Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców Parafii Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego - Biała Podlaska
+ Połączone chóry Miasta Garwolin i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach
+ Chór "Aksion" Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja - Białystok
+ Żeński Zespół Wokalny "Oksamit" Parafii Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny - Łuck (Ukraina)
+ Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej - Grodno (Białoruś)
+ Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny - Warszawa
+ Dziecięcy Chór Soboru pw. Zmartwychwstania Pańskiego Brześć (Białoruś)
+ Kapela Bandurzystów "Karpaty" - Lwów (Ukraina)

Wolontariusze XX MFKW: Hubert Harasiumiuk, Julita Wołosiuk, Karolina Celińska, Paulina Hurman, Paulina Krasiuk, Julia Iwaniuk, Jakub Iwaniuk, Piotr Szprychel, Marta Juszczuk, Marta Łoś, Kamila Korneluk, Łukasz Puzaitis, Klaudia Jakuszko, Michał Pietrusik i Agnieszka Oleszczuk, Magdalena Ciechańska. 

 

Oficjalna strona MFKW

 

Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

 

XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich dofinansowano ze środków:

         

 

PATRONAT MEDIALNY nad Festiwalem objęli:

 - Radio Lublin -

- Cerkiew.pl -

 

SPONSORZY:

 

XX MFKW - lista sponsorów    
Projekt pt. "Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich" sfinansowano ze środków:  
1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego            
2. Województwa Lubelskiego            
               
Wsparcia finansowego udzielili:            
1. Fundacja Dialog Narodów - Lublin            
2. PKN ORLEN S.A.            
3. VIVAI MAZZONI Polska sp. z o.o.            
4. Starostwo Powiatowe Biała Podlaska            
5. Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba            
6. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie            
7. Fundacja Partnerstwo i Współpraca - Chełm            
8. Bank Spółdzielczy w Brańsku            
9. Gmina Kodeń            
10. Gmina Terespol            
11. Rada Miasta Terespol            
12. Nadleśnictwo Parczew            
13. Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim            
14. P.P.H.U. TRANSBET Wojtiuk Marian - Biała Podlaska            
15. P.P.U.H. AVENA Sp. z o.o. - Kodeń            
16. Datczuk Wiaczesław Zakład Stolarski - Moszczona Królewska            
17. Nadleśnictwo Biała Podlaska            
18. Nadleśnictwo Sobibór            
19. Mariusz Kiczyński - Członek Zarządu Powiatu Bialskiego            
20. TRANSGAZ S.A. - Zalesie            
21. Gmina Tuczna            
22. Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski            
23. Barbara i Ryszard Osypiuk - Terespol            
24. Gmina Sławatycze            
25. PUH "AGROSTOP" SP. Z O.O.            
26. Sacharuk Antoni            
27. Teresa Harko            
28. P.G.K.I M. SP. Z O.O.            
29. PHU MARGO Mariusz Sołoducha            
30. Nadleśnictwo Chotyłów            
31. Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych LIBRA Waldemar Czarnecki            
32. P.H.U. Makarewicz Andrzej            
33. Justyna Sowa Radna Miasta Terespol            
34. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne REBUTR II Władysław Grzelak            
35. HELJOS SP. ZOO            
36. Centrum Ubezpieczeń Stec Barbara            
37. Zbigniew i Krystyna Banach            
38. Mikołaj Maksymiuk - Biała Podlaska            
39. INSTALELEKTR Jarosław Dobrowolski - Sławatycze            
40. Gmina Zalesie            
               
Wsparcia Rzeczowego Udzielili:            
1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu            
2. Urząd Miasta Terespol            
3. P.G.K.I M. SP. ZOO            
4. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach            
5. Eugeniusz Sobol - Terespol