Nowe oblicze Prochowni w Terespolu (Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji)

,,NOWE OBLICZE PROCHOWNI W TERESPOLU"

Otwarcie Prochowni, które odbyło się 11 listopada 2011 roku, było niezwykle ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Terespola, zwłaszcza tych interesujących się historią. Zyskali niezwykłe miejsce, które jest skarbnicą wiedzy o dziejach miasta, ale które ciągle wymaga ogromnej pracy.

W przeciągu ostatnich trzech miesięcy Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii zrealizowało zadania zaplanowane na pierwszy kwartał tego roku, skupiając się na pracach renowacyjnych terespolskiej Prochowni. Oczyszczono, zakonserwowano i wystawiono na jednej z sal dwa przęsła kolejki wąskotorowej długości 5m i prześwicie rozstawu osi 750mm. Zebrane materiały pozwalają członkom Koła sądzić,  że po tego typu torach jeździła kolejka wąskotorowa z prochowni do Fortu VI Terespol (Polatycze).

Wykonane zostały futryny okienne, które wstawiono w trzech salach obiektu. Futryny drewniane wstawiono do otworów okiennych wychodzących z sal do dolnej galerii wentylacyjnej, zaś w górnej galerii wstawiono drewniane wywietrzniki.   Zrobiono dwa duże, przenośne stoły drewniane i pięć ław ogrodowych, które tymczasowo ustawiono w jednej z sal prochowni. Bez  wątpienia będą bardzo użyteczne zwłaszcza podczas odbywania się w Prochowni różnego typu uroczystości.  Członkowie koła postanowili uatrakcyjnić i ożywić obiekt, i w tym celu zrobili budkęwartownika z dzwonem alarmowym.

W ramach prac renowacyjnych oczyszczono i powapnowano kolejną trzecią salę, w której wystawiona jest ekspozycja dotycząca  uprawy i przetwórstwa  ogórka, z którego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych słynął Terespol.  W późniejszym czasie planowane jest dołączenie do obecnej wystawy makiety kolei warszawsko-terespolskiej.   Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii planuje umieścić na tejże makiecie stary dworzec kolejowy Terespola, infrastrukturę, wieżę ciśnień i rampę kolejową prowadzącą do Prochowni.   Przed budynkiem Prochowni ustawiono i pomalowano maszt, na którym, podczas ważnych uroczystości oraz świąt państwowych, zawiśnie flaga narodowa.

Obiekt w ostatnim czasie odwiedziło wielu gości, m.in. burmistrz miasta Terespol i wice-mer Brześcia, redaktor naczelny "Tygodnika Podlaskiego", zorganizowana 15-osobowa grupa miłośników fortyfikacji z Modlina, redaktorzy ze szkolnej gazetki "Na Wariackich Papierach" z ZSP w Terespolu,.

Obecnie Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii przygotowuje wystawę oraz obchody Święta Flagi -2 Maja, Konstytucji 3 Maja i 600-lecia Kostomłot. Chcąc uczynić obiekt bardziej otwartym dla odwiedzających, członkowie koła wprowadzą codzienne dyżury na Prochowni. Prace renowacyjne i rozwój tego miejsca wymaga zarówno pracy, jak i nakładów finansowych. Członkowie Koła składają więc serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.  Imienna lista osób, które wsparły  Prochownię, będzie opublikowana i umieszczona w niszy wejścia głównego na początku 2013 roku. W chwili obecnej w tym miejscu znajduje się lista z nazwiskami darczyńców, którzy ofiarowali swoją pomoc w 2011 roku.

W mijającym kwartale szczególne wsparcie popłynęło zwłaszcza ze strony dyrektorów ZSO w Terespolu, Tomasza Oleszczuka oraz Bożeny Król, która podarowała prochowni 20 drewnianych krzeseł  i 6 metalowych stołów. Mieszkaniec Terespola Krzysztof Czeberkus podarował meble ogrodowe- ławy i stół, których transport do Prochowni sfinansował Dariusz Wójtowicz.  Wspominając o darczyńcach nie można zapomnieć o samych inicjatorach, a jednocześnie członkach Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii: Jerzym Czerniaku, Wiesławie Jurku, Krzysztofie Królu, Andrzeju Lipowieckim, Kazimierzu Michalaku, Karolu Niczyporuku, Krystynie Romaniuk, Krzysztofie Tarasiuku, którzy wszystkie prace na terenie obiektu wykonali społecznie. Niezwykle cieszy wsparcie i pomoc przedstawicieli młodego pokolenia, zwłaszcza Jerzego, Piotra i Tomasza Lipowieckich, Pawła Oleszczuka i Tomasza Romaniuka.  Dzięki pomocy prezesa Krzysztofa Badalskiego, Stowarzyszenie Gminy Miejskiej Terespol udzieliło  finansowego wsparcia na zakup farb, lakierów, pędzli, taczki oraz innych materiałów niezbędnych do renowacji obiektu. Wszelkie prace oraz działania zarówno członków Koła, jak również wielu innych osób zaangażowanych w odrestaurowywanie terespolskiej Prochowni, zmieniają obraz tego wyjątkowego miejsca.

Członkowie Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii serdecznie zapraszają do Prochowni mieszkańców miasta i okolic na uroczyste obchody  Święta 3 Maja. Będzie to doskonała okazja do zwiedzenia tego miejsca i poznania historii miasta oraz terespolskiej Prochowni.

autorzy:  Karol Niczyporuk

zdjęcia: Magdalena Niczyporuk