Wystawa Malarska Towarzystwa Artystów Plastyków z Brześcia !!! (maj/czerwiec 2011)

Wystawa malarska artystów z Brześcia

 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu do 20 czerwca można było oglądać wystawę Towarzystwa Artystów Plastyków MOSTEK przy Związku Polaków w Białorusi Oddział w Brześciu. Stowarzyszenie powstało w roku 2009 w wyniku wspólnych pasji malarskich. W skład wchodzi siedmiu utalentowanych malarzy, są nimi: Alina Kondraciuk, Walentyna Panok- Tatarnikowa, Aleksander Ułybin (grafik), Aleksy Żereło, Żanna Stebnowska, Natalija Krywicka, oraz Andrzej Kondraciuk. Artystów łączy nie tylko polskie pochodzenie, ale przede wszystkim ogromne zamiłowanie do kultury i sztuki. Każdy z nich ma swój własny, wyrobiony przez lata styl tworzenia, dlatego jednocząc się w tym co robią, wzajemnie świetnie się uzupełniają. Wszyscy biorą aktywny udział w zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, do swojego dorobku zaliczają także indywidualne wystawy. Plastycy wielokrotnie uczestniczyli w Międzynarodowych plenerach malarskich, prezentowali swoje dzieła w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu i mają w w planach kolejne wystawy Polsce i nie tylko. Aleksander Ułybin zapowiedział się już na indywidualną ekspozycję, która będzie miała miejsce na przełomie września-października br.

Patrząc na różnorodność prac, na tak odmienną tematykę, oceniam wystawę jako jedną z najlepszych w całej historii Miejskiego Ośrodka Kultury. Chcielibyśmy, aby była oglądana w kraju, ponieważ prezentuje wysoki poziom, my ze swojej strony będziemy ją rozpowszechniać. -oznajmia Anna Pietrusik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu. W terespolskim domu kultury, który obrał za jeden z swych celów podtrzymywanie współpracy z białoruską Polonią. Pierwszą wystawę jaką zaprezentował Związek Polaków na Białorusi - Oddział Brzeski, była prezentacja Koła Twórców Ludowych ZPB wiosną 2010 roku. To był zaczyn do dalszej współpracy.

Aneta Michalczuk