SANTO SUBITO SANTO SICURO - 15.05.2011

,,Santo Subito – Santo Sicuro – Jan Paweł II w drodze do świętości”

koncert dziękczynny z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

 

W niedzielę 15 maja w kościele parafialnym pw. Trójcy Św. w Terespolu odbył się koncert dziękczynny z okazji beatyfikacji papieża Polaka Jana Pawła II pod nazwą ,,Santo Subito Santo Sicuro - Jan Paweł II w drodze do świętości” (Święty Natychmiast, Święty Pewny). Ponad godzinny program wokalno-instrumentalny zaprezentowali artyści z Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Warszawskiej Opery Kameralnej w składzie: Justyna Reczeniedi – sopran, Robert Szpręgiel – baryton, Tadeusz Melon – skrzypce oraz Małgorzata Piszek – fortepian. Prowadzeniem koncertu zajął się Ryszard Nowaczewski. Artyści zaprezentowali utwory, które bliskie były Janowi Pawłowi II, zarówno pieśni patriotyczne jak i te o charakterze ludowym. Licznie zebrana w kościele publiczność miała jedyną w roku okazję uczestniczyć w tak wyjątkowym i wzruszającym wydarzeniu kulturalno-religijnym. Po każdym utworze artyści nagradzani byli gromkimi brawami a na koniec owacjami na stojąco.

 

Santo Subito jest projektem realizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i ma na celu odwiedzanie z programem artystycznym, poświęconym polskiemu Papieżowi, małe miejscowości, w których mieszkańcy mają ograniczony dostęp do wyższej kultury.

Organizatorem koncertu w Terespolu był Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Rada Miasta w Terespolu. Swoim patronatem objęli go burmistrz Terespola Jacek Danieluk oraz ks. dziekan Zdzisław Dudek.