Podsumowanie inicjatywy ,,Kino na leżakach i to bez plaży" dofinansowanej z NCK.

Inicjatywa pn. ,,Kino na leżakach i to bez plaży" odbył się dzięki pomysłowi osób skupionych wokół Inkubatora Inicjatyw Społecznych, Terespolskiej Prochowni oraz  innych osób działających społecznie. Kino plenerowe było częścią projektu realizowanego przez MOK: ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto", sfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.
 
Chodziło o stworzenie miejsca, w którym można było by spędzić wolny czas w okresie, kiedy pogoda na to pozwala i wspólnie obejrzeć ciekawe, bardziej ambitne filmy zarówno polskiej jak i zagranicznej produkcji. Dlatego postanowiono zgłosić do konkursu inicjatywę związaną z kinem plenerowym na leżakach połączonym z dyskusją na wzór dyskusyjnego klub filmowego.
 
 
Pierwotnie miało odbyć się 6 seansów, ale ze względu na duże zainteresowanie udało się zorganizować więcej spotkań filmowych. Otwierające odbyło się 4 sierpnia br - oglądaliśmy film SiFi, podczas dyskusji, którą prowadził moderator było kilka osób. Na tym spotkaniu postanowiliśmy dodatkowo organizować dodatkowe seanse w Sali Swobodnej Zabawy, którą opiekuje się Klub mam MamyCzas Terespol. Filmy były dedykowane dzieciom i wyświetlane były o wcześniejszej porze.
 
 
Na następnych seansach kina plenerowego przy Prochowni frekwencja była znacząco wyższa niż podczas pierwszego seansu i wynosiła już kilkadziesiąt osób.  Kolejne seanse miały miejsce 11.08 - film psychologiczny, 17.08 - film SiFi, 18.08 - komedia romantyczna, 21.08 - film historyczny, 26.08 - film dokumentalny, 27.08 - film animowany, 8.09 - film animowany. Ostatni seans wraz z zakończeniem i spotkaniem podsumowującym odbył się 15.09.2018 - film dokumentalny.
Seanse przy sprzyjającej pogodzie odbywały się na terenie zielonym przy Prochowni, zaś w wypadku niepogody w sali wystawienniczej w środku tego zabytkowego budynku.
 
            
 
Z projektu udało się sfinansować najem leżaków, oraz opłatę za osobę przygotowującą i prowadzącą spotkanie.
Realizacja tego projektu utwierdziła nas w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są wartościowe i cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Docelowo planowane jest utworzenie w Terespolu dyskusyjnego klubu filmowego, który zajmie się wyświetlaniem wartościowych filmów.  
 

Inicjatywa ,,Kino na leżakach i to bez plaży" została dofinansowana w ramach zadania ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto", na które MOK Terespol otrzymał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 realizowanego przez Narodowego Centrum Kultury.