Jarmark Rękodzielniczy - 26.08.2018. Relacja

 W niedzielę 26 sierpnia odbył się w parku miejskim Jarmark Rękodzielniczy, w którym jak co roku udział wzięło wielu wystawców, twórców ludowych, rzemieślników a na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne i kapele ludowe. Mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach ginących zawodów a dla najmłodszych przygotowano wesołe miasteczko - dmuchane zamki. Całą imprezę poprowadził jej inicjator - Krzysztof Badalski - wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Wszystkich licznie przybyłych (pomimo niepewnej pogody) mieszkańców Terespola i okolic przywitał burmistrz Jacek Danieluk oraz przewodniczący rady miasta Jarosław Tarasiuk.

GALERIA >>>>

Bialskie Forum >>>>

Na scenie zaprezentowało się wielu wykonawców z regionu a także z Białorusi. Pierwszy wystąpił Teatr Obrzędowy RUMENOK z Hołowna w spektaklu ,,Szeptunka''. Potem rozpoczął się Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. I miejsce zajęła kapela ,,PODLASIAKI z Leśnej Podlaskiej, II Zespół Śpiewaczy KALINA z Kostomłot a III Mieczysław Borkowski (harmonijka ustna) z miejscowości Borki Kosy. 

Gościnnie na scenie zaprezentowały się zespóły i soliści z Białorusi: Zespół Wokalny BERESCIE, Zespół Dziecięcy ROWIESNIK z Pałacu Kultury Prowsojuzow oraz wokalistka Marina Żytniewa i Duet KURAŻ BAM BEJ z Brześcia.

Kolejnym atrakcją imprezy był Konkurs Kulinarny. Lokalne zakłady gastronomiczne przygotowały swoje potrawy. Jury złożone z radnych miasta po degustacji wszystkich 5 potraw wydało następujący werdykt: I miejsce zajęła Restauracja ,,Galeria Smaków" za pierogi z farszem z kaczki i kurkami, II miejsce - ,,Zajazd Jędrula" za schab z pieczarkami a III miejsce Drużyna Kreatywnych Kobiet Artylerii Książęcej w Terespolu za kaszę artyleryjską ze świeżymi grzybami podana w papryczkach.

     

Na terenie całego parku miejskiego licznie zebrana publiczność miała okazje podziwiać wystawców, artystów, rękodzielników, twórców ludowych i rzemieślników z naszego regionu oraz Białorusi. Każdy mógł wziąć udział w ciekawych warsztatach: kowalskich, bednarskich, wikliniarskich czy też garncarskich. Odbył się też pokaz kiszenia ogórków, który zaprezentowały panie z terespolskiego Klubu Mam ,,Mamy Czas". Warsztaty zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie RGMT w ramach projektu finansowanego z dotacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Wystawcy, którzy zaprezentowali swoją twórczość, m.in.: Miejski Ośrodek Kultury (pracownia ceramiczna, plastyczna i tkacka), Marzena Dmitruk z Terespola (biżuteria, koronkarstwo), Rekonstruktorzy Regimentu Artylerii Czarnoprochowej Książęcego Domu Radziwiłłów (militaria), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Brześcia i Obwodu Brzeskiego (biżuteria, rękodzieło, rzemiosło, malarstwo), Nadleśnictwo Chotyłów (leśnictwo, poroża), Organizacja Wspólnota z Brześcia (biżuteria, rękodzieło), Marian Demczuk z Łomaz (domki z drewna), Marek Jędrych Biała Podlaska (malarstwo), Katarzyna Oleszczuk z Łobaczewa - Gmina Terespol (wiklina papierowa), Jan Matejko z Rudnika n/ Sanem (plecione koszyki, fotele, wiklina tradycyjne), Zbigniew Golec z Dębowej Kłody i Rafał Jankowski z Dorohuska (obaj rzeźba) Bogusława Makarewicz z Jabłonia (malarstwo) oraz Mateusz Pawluczuk z Dobrynia (malarstwo) i Jadwiga Prokopiuk z Terespola (wyroby z miodu).

Dodatkową atrakcją było oficjalne otwarcie historycznego muralu, który stworzył lokalny malarz - grafficiarz Grzegorz Puczka oraz pochodzący z Gdańska Stanisław Gabrysiak po konsultacjach z Kołem Miłośników Fortyfikacji i Historii z Prochowni w Terespolu. Mural przedstawia 10 najważniejszych faktów, postaci i wydarzeń charakterystycznych na przestrzeni ponad 320 lat istnienia miasta Terespol.

Organizatorami Jarmarku Rękodzielniczego byli:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol,

Burmistrz Miasta Terespol,

Rada Miasta Terespol,

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu