XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - 27-28.01.2018. Relacja.

W ostatni weekend stycznia br. odbył się w Terespolu XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jest to jedno z największych, najbardziej prestiżowych i najważniejszych wydarzeń o charakterze kulturalnym i religijnym w Europie.

Największą zasługą Festiwalu jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania, przypominając, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym klimatem.

Festiwal patronatem honorowym objęli: Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski.

GALERIA >>>>

Galeria Goniec Terespolski - I>>> i II >>>

Opinie News >>>>

Cerkiew.pl >>>>

Biała 24>>>>

Radio Biper >>>>

Portal Miasto Terespol >>>>

TVP 3 >>>>

Festiwal otworzyli dyrektorka MOK w Terespolu Anna Pietrusik, dyrektor artystyczny Festiwalu Andrzej Boublej oraz burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk i prezes Fundacji Dialog Narodów Grzegorz Szwed.

Głos zabrał także wicewojewoda lubelski Robert GmitruczukObecni byli również inni znamienici goście: poseł na sejm RP Stanisław Żmijan, konsul RP w Brześciu Krzysztof Rosiński, wicestarosta powiatu bialskiego Janusz Skulimowski, przewodniczący rady powiatu bialskiego Marian Kiczyński oraz wójtowie, radni miasta Terespol, dyrektorzy instytucji społecznych i prezesi organizacji.

W tegorocznej edycji wystąpiło 26 chórów i zespołów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Publiczność, która licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu, miała wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd i pastorałek obrządku wschodniego, który przeważał niegdyś na terenach Podlasia i Polesia.

Uczestnicy zaprezentowali różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie. Udział wzięło ok. 600 wykonawców i ponad 1000 publiczności.

 

Podczas 2 dni wystąpiły następujące chóry i zespoły:

Sobota 27.01

 • Zespół Śpiewaczy „Echo Polesia” – Terespol (Polska)

 • Zespół Folklorystyczny „Mała Tęcza” – Żary (Polska)

 • Zespół Wokalno-Instrumentalny „Ubi Caritas” – Iwieniec (Białoruś)

 • Zespół Wokalny „Letucenni” College’u Artystycznego im. N. Sokołowskiego – Homel (Białoruś)

 • Chór Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – Bielsk Podlaski (Polska)

 • Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Vervechka” – Łuck (Ukraina)

 • Zespół Wokalny „Duschevno” – Mrozy (Polska)

 • Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” Związku Ukraińców Podlasia – Czeremcha (Polska)

 • Chór „Majowy Kwiat” – Mińsk (Białoruś)

 • Chór College’u Artystycznego im. N. Sokołowskiego – Homel (Białoruś)

 • Chór „Prolisok” Państwowej Dziecięcej Szkoły Artystycznej – Lwów (Ukraina)

 • Chór Chłopięcy przy Państwowej Akademii Muzycznej – Mińsk (Białoruś)

 • Kapela Bandurzystek „Zorianycja” Uniwersytetu im. I. Franki – Lwów (Ukraina)

Niedziela 28.01

 • Zespół Folklorystyczny „Łobaczewianki” – Kobylany (Polska)

 • Zespół Wokalno-Instrumentalny „Cudawianki” – Dorohusk (Polska)

 • Zespół „Tutejsza Szlachta” Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego – Mińsk (Białoruś)

 • Chór Dziecięcy „Tokatina” – Równe (Ukraina)

 • Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis” – Włodawa (Polska)

 • Zespół Śpiewaczy „Lelija” – Łuck (Ukraina)

 • Zespół Wokalny „Milavitsa” – Brześć (Białoruś)

 • Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego – Lublin (Polska)

 • Zespół Folklorystyczny „Zorianycja” Szkoły Muzycznej im. F. Chopina – Łuck (Ukraina)

 • Zespół Folklorystyczny „Rankova Rosa” – Równe (Ukraina)

 • Chór Żeński „Polesie” Polskiej Macierzy Szkolnej – Brześć (Białoruś)

 • Chór „Chołmszczyna” Centrum Kultury Prawosławnej – Chełm (Polska)

 • Zespół Folklorystyczny „Dywostruny” Państwowego Pałacu Edukacji Estetycznej – Lwów (Ukraina)

XXIII edycji wydarzenia towarzyszyły dwie wystawy fotograficzne:

- „Droga życia. Ręczniki ludowe Ziemi Bielskiej" przygotowana przez Alinę Dębowską oraz Katarzynę i Jerzego Sołubów z Muzeum w Bielsku Podlaskim (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku),

- „Święte Kąty Podlasia”, przygotowana przez Tomasza Poskrobko i Tomasza Grzesia ze Stowarzyszenia Orthnet.pl.

W tym roku po raz pierwszy odbyła się zbiórka charytatywna (Nr zbiórki: 2018/65/KS) na rzecz chorego dziecka - Kacpra Wójciaka z Terespola. Przez dwa dni wolontariusze zbierali pieniądze do puszki. Zebrano dokładnie 1663,98 zł.

Składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim naszym wolontariuszom. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta, ZSP nr 1, samorządowi uczniowskiemu z ZSP nr 1, strażakom z OSP w Terespolu oraz firmom, z którymi dane nam było współpracować.

Organizatorzy Festiwalu:

- Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,

- Fundacja Dialog Narodów,

- Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu,

- Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

 

Dofinansowanie:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Urząd Województwa Lubelskiego

- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Srebrny Sponsor VIVA MAZZONI Sp. z o.o.

 

Patronat Honorowy:

- Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek

- Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski

 

Patronat Medialny: TVP 3, Opinie News, Słowo Podlasia, Biała24, Radio Biper, Puls Miasta, Kurier Luebelski, Cerkiew.pl, Katolickie Radio Podlasie, Podlasie24.

 

SPONSORZY FINANSOWI:

SREBRNY SPONSOR:

  1. VIVAI MAZZONI POLSKA Sp. z o.o. w Kostomłotach

 

SPONSORZY:

  1. Jerzy Kuprijaniuk z Warszawy

  2. Bank Spółdzielczy w Brańsku

  3. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowalnych NIEMCE S.A. 

  4. Wiaczesław Datczuk Zakład Stolarski

  5. Nadleśnictwo Chotyłów

  6. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach

  7. Urząd Gminy w Kodniu

  8. Urząd Gminy w Zalesiu

 

WSPARCIE FINANSOWE:

  1. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Terespolu

  3. Marzena Andrzejuk, radna Powiatu Bialskiego

  4. Radni Rady Miasta Terespol

  5. Centrum Ubezpieczeń Terespol, Henryk Stec

  6. Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych LIBRA

  7. P.P.H.U. TRANSBET Wojtiuk Marian

  8. Nadleśnictwo Sobibór

  9. Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski

  10. Mariusz Kiczyński Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 

  11. Antoni Sacharuk

  12. Gmina Tuczna

  13. Teresa Harko z Białej Podlaskiej

  14. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Rebutr II" S.C. Władysław Grzelak

 

Sponsorzy rzeczowi:

 1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

 2. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

 3. Urząd Miasta Terespol

 4. Eliza Lańska

 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu

 6. Liceum Akademickie w Terespolu