Międzynarodowy FESTYN Rowerowy na stadionie miejskim - 20.05.2017

 PROGRAM FESTYNU:

 

16:00 – Wykłady, panele dyskusyjne związane z turystyką rowerową

16:30 – Owacja (folk-kabaret/Brześć)

17:00 – The Punitive (rock/Łosice)

18:00 – Ksenija Aksiutik (Brześć)

18:30 - Andrej Kuncevicz (Brześć)

19:00 - Vitalij Prokapovicz (Brześć)

19:30 - Angelina Pipper (pop, dance/Brześć)

20:00 – Metaf (Terespol)

21:30 – D-Paul (elehtro/hause)