XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich 28-29.01.2017. Relacja.

W ostatni weekend stycznia (28-29.01.2017) odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiański. Od wielu lat, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w tej części Europy, na które przyjeżdżają chóry i zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy a w tym roku także z Rosji. Łącznie w tegorocznej edycji terespolskiej publiczności zaśpiewało 29 chórów i zespołów. 

RELACJA >>>>>>>>>>

GALERIA >>>>>>>>> 

Galeria Goniec Terespolski >>>>

Film Biała24 >>>>>>

Biała24 >>>>>>>

MM Projekt Biper TV >>>>>>>

Panorama Lubelska >>>>>

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficzna OrthFoto ,,Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu dla parafii” i wystawa rękodzieła ludowego (malarstwo, rzeźba) Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej z Włodawy.

ORGANIZATORZY FESTIWALU: Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, Urząd Miasta Terespol, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu.

                                        Oficjalna strona Festiwalu:                                                     http://mfkw.pl/