III Grand Prix Terespola w Szachach - wyniki rundy III - 15.12.2013

Otwarty Turniej Szachowy

w ramach III GRAND PRIX Terespola

wyniki rundy III 

 

WYNIKI >>>>>>>>>>>>>>>>>>

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>

Zawody odbyły się w MOK Terespol dnia 15.12.2013r. Startowało 18 osób. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. Ostatni z tego cyklu odbędzie się w styczniu lub na początku lutego i wyłoni mistrzów Terespola za rok 2013 w czterech wyżej wymienionych kategoriach.

Organizatorzy: MOK Terespol i koło szachowe przy ZSP Nr 1 w Terespolu w osobach Janusza Sałtrukiewicza i Marka Ferensa.