VI Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych 24.04.2012

Jak działa NGO?

VI Spotkanie przedstawicieli organizacji

pozarządowych:

stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych,

kół zainteresowań.

Terespol

Sala konferencyjna Biblioteki Miejskiej

24.04.2013

godzina 17:00

TEMATYKA :

- jak integrować trzeci sektor,

- podstawowe działania organizacji pozarządowych,

- odpowiedzialność zarządu,

- pozyskiwanie środków na bieżącą działalność ngo,

- obowiązki ngo,

- promocja działań ngo.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy nieformalne na spotkanie !!!