I Otwarty Turniej Szachowy w Terespolu (WYNIKI) - 03.03.2013

I Otwarty Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 16

sala MOK Terespol 3.03.2013 zakończono!

Otwarty turniej szachowy zakończył się pełnym sukcesem sportowym i organizacyjnym. Wzięło w nim udział 24 szachistów – uczniowie z Łomaz, Międzyrzeca Podl., Kurowa oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 1 z Terespola.

ARTYKUŁ >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cały turniej wygrał Paweł Węgrzyniak z Miedzyrzeca PodlTurniej zorganizowali wspólnie MOK Terespol wraz z kołem szachowym działającym przy ZSP nr 1 w Terespolu w osobach Anny Pietrusik, Janusza Sałtrukiewicza oraz Marka Ferensa.