Młodzieżowa Rada Miasta skończyła kadencję - podsumowanie

Zakończyli roczną kadencję

5 marca br. Młodzieżowa Rada Miasta Terespol II kadencji zorganizowała pożegnalną sesję w Miejskim Ośrodku Kultury. Spotkanie miało charakter uroczysty.

Obrady Młodzieżowej Rady Miasta Terespol II kadencji otworzył Przewodniczący MRM- Dawid Gawryluk. Przywitał on młodych radnych oraz przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili młodzież: Burmistrz Miasta Jacek Danieluk, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Tarasiuk, Radni: Tomasz Staszczuk i Andrzej Łukasiak, a także dyrektor ZSO nr 1 w Terespolu Tomasz Oleszczuk oraz Agnieszka Bieńkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Porządek obrad składał się z dziesięciu punktów. Po krótkiej zapowiedzi przewodniczącego Gawryluka głos zabierali kolejni młodzi radni. Łukasz Kolada szczegółowo przedstawił roczne prace komisji do spraw kultury, sportu i integracji europejskiej, na którą składały się: akcja charytatywna, konkurs wiedzy o UE organizowany wraz z biurem poselskim Leny Kolarskiej-Bobińskiej, uczestnictwo w obchodach kulturowych i patriotycznych, oraz pomoc dla MOK w organizacji dnia dziecka w parku, jak również zawodów sportowych dla p. A. Korbala. Następnie Katarzyna Bednarczyk odczytała działania zrealizowane przez skład komisji do spraw rozwoju lokalnego i ochrony środowiska, czyli rajd rowerowy, którego osią były forty-zewnętrzny pierścień umocnień tzw. Twierdzy Brzeskiej. W dalszej części obrad Róża Pietraszuk przedstawiła bilans rocznych wydatków Młodzieżowej Rady Miasta z Budżetu Miasta.

Podczas spotkania została wyświetlona prezentacja multimedialna, przypominająca zebranym przebieg pierwszej sesji, a więc ślubowanie oraz rozdzielenie poszczególnych stanowisk. W dalszej części za pomocą zdjęć przedstawione były roczne prace poszczególnych komisji Młodzieżowej Rady Miasta.

W wolnych wnioskach goście podkreślali zaangażowanie odchodzących młodych radnych w prace na rzecz miasta i lokalnej społeczności. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Tarasiuk podziękował ustępującej młodzieży za ich aktywność. Burmistrz Miasta wręczył pamiątkowe gadżety z logo Terespola, a opiekun przekazał garść wspomnień zawartych na płycie CD. Z kolei Agnieszka Bieńkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w kilku słowach podsumowała owocną współpracę w realizacji projektu „Młodzież w działaniu”.

Przynależność do Młodzieżowej Rady Miasta stworzyła uczniom dwóch terespolskich szkół możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na funkcjonowanie lokalnej demokracji oraz bezpośrednie zapoznanie się z jej mechanizmami. Młodzież od strony technicznej zapoznała się także z wyglądem dokumentacji niezbędnej podczas sesji.

Aneta Michalczuk