Startuje projekt Terespolska Platforma Kultury, którego celem jest promocja lokalnych artystów, działaczy i regionalistów. Wolontariusze poszukiwani !!!

 

Zadanie będzie polegało na stworzeniu internetowego portalu - Terespolska Platforma Kultury skupiającego wszystkie przejawy twórczości kulturalnej mieszkańców Terespola i okolic.

Wspólnie z powstałą wolontariacką grupą młodzieży (zachęcamy do zgłaszania się) będziemy docierać do rodzimych twórców, artystów i aktywistów, którzy będą mogli zaistnieć i promować swoją twórczość w sieci, np: literacką, filmową, fotograficzną, rękodzielniczą, plastyczną a także aktywność społeczną, np: czytanie książek, zajęcia animacyjne, ruchowe, teatrzyki i inne podobne formy.

Kolejną grupą zainteresowań będą regionaliści, miłośnicy lokalnej historii a także osoby starsze, które będą mogły opowiadać ciekawe historie związane z dawnym życiem w Terespolu.

Twórczość, aktywność i opowieści historyczne tych osób będą udokumentowane pomocą tekstu, zdjęć oraz filmu w postaci profilu osobowego na powstałej stronie internetowej.

Zadanie pozytywnie wpłynie m.in na upowszechnienie dorobku lokalnej kultury oraz rozwój kapitału i kompetencji do odbioru kultury w on-line.