XV Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych LOVE TO DANCE o Puchar Starosty Bialskiego 23.06.2019 - Przyjmujemy zgłoszenia !!!

     Celem przeglądu jest promowanie twórczości tanecznej, rozwijanie zdolności oraz talentów estradowych wśród dzieci i młodzieży. Impreza ma też na celu spopularyzowanie zespołowych form tańca, promowanie walorów artystycznych i wychowawczych a także możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów w ramach pracy z zespołami tanecznymi. Jest doskonałą okazją do konfrontacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

Regulamin i Karta Zgłoszenia do pobrania >>> (zakładka Pliki)

                       

Rywalizacja taneczna będzie przeprowadzana i oceniana w następujących kategoriach podzielonych na grupy wiekowe:

+ Kategoria SHOW DANCE (formacje i mini formacje):

+ Kategoria HIP HOP (formacje i mini formacje):

+ Kategoria 31+ (bez podziału na kategorie taneczne).

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz puchary!!!

Ponadto proponujemy udział w warsztatach tanecznych poprzedzających konkurs, czyli 23 czerwca.

Prowadzone będą przez znanych w kraju instruktorów. Odpłatność będzie wynosić 20 złotych od osoby za dany styl (hip hop lub taniec współczesny).