Podsumowanie inicjatywy ,,Wszyscy Równi - Każdy Ważny" dofinansowanej z NCK.

Terespolski Szczep Skautów Royal Rangers wziął udział w projekcie ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto" zgłaszając do Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu swoją inicjatywę pn. ,,Wszyscy Równi - Każdy Ważny"MOK na realizację tego projektu, polegającego finalnie na dofinansowaniu 7 inicjatyw kulturalnych, otrzymał środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. Skauci byli właśnie jednym z siedmiu inicjatorów, którzy dostali pieniądze na swoją inicjatywę.

ARTYKUŁ >>>>>

GALERIA >>>>

Jednym z wielu celów Wojtka i Moniki Tarasiuków (koordynatorów inicjatywy) było zapewnienie podczas kilku wakacyjnych popołudni ciekawej alternatywy dla dzieci na spędzenie czasu wolnego w formie tzw. „offline” (poza komputerem i internetem), przy jednoczesnym nawiązaniu przyjaźni, poznaniu się wzajemnie oraz zapoznaniu się z skautingiem i elementami survivalu oraz z historią swojej małej ojczyzny, poprzez badanie historii osób z nią związanych. W październiku dzieci uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie w sali Małego Powstańca mogły bliżej poznać życie i codzienność dzieci i harcerzy w czasie trwania konfliktu.

W rezultacie powstała publikacja zawierająca relacje z warsztatów i wycieczki oraz znalezionego opisu osoby, zasłużonej w walce w Powstaniu Warszawskim, związanej z naszym miastem. Był nim Stanisław Szponar (ur. 14.02.1918) zwany ,,Staszkiem", "Pogranicznikiem" bądź ,,Pogrzebaczem".

Inicjatywa ,,Wszyscy Równi-Każdy Ważny" została dofinansowana w ramach zadania ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto", na które MOK Terespol otrzymał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 realizowanego przez Narodowego Centrum Kultury.