Wyniki naboru inicjatyw kulturalnych mieszkańców Terespola i okolic w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto.

Prezentujemy wyniki naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych do MOK przez mieszkańców Terespola i okolic, na realizację własnych pomysłów kulturalnych, które MOK Terespol dofinansuje w ramach projektu ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto".
Nasz projekt jest jednym z 50 innych projektów znajdujących się w programie Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.
 
Tytuły inicjatyw kulturalnych wraz z punktacją:

1. „Fabuła przez pryzmat historii” - Terespolskie Studio Filmowe, koordynator - Wojciech Prokopiuk - 264 pkt

2. ,,Kino na leżakach i to bez plaży" - Inkubator Inicjatyw Społecznych, koordynator - Tomasz Niedźwiedziuk - 239 pkt

3. ,,Wszyscy równi – każdy ważny" - Skauci Royal Rangers Szczep 20 Terespol, koordynatorzy - Monika i Wojciech Tarasiukowie - 236 pkt

4. „Niech Ogień Będzie z Wami! Czyli sztuka uliczna od kuchni” - koordynatorka - Katarzyna Gołoś - 203 pkt

5. ,,AlterOFFka" - koordynator - Piotr Chwedoruk - 202 pkt

6. „Mamy czas na relacje" - Terespolski Klub Mam, koordynatorka - Ligia Niedźwiedziuk - 191 pkt

7. ,,Hip Hop ma się dobrze" - koordynatorzy - Grzegorz Puczka i Mateusz Prokopiuk - 189 pkt.

 
Punktacja przebiegała następująco, ocena wniosków została dokonana przez 10 przedstawicieli złożonych wniosków na inicjatywy oraz dyrektorkę MOK. Po prezentacji projektów i dyskusji o ich celach i rezultatach przyznawano punkty od 0 do 30.
Następnego dnia, dwa wnioski zostały wycofane. A dwie inicjatywy znajdujące się na 7 miejscu zostały połączone.
Kwota dofinansowania 7 inicjatyw kulturalnych, realizowanych od sierpnia do II połowy listopada br. wyniesie 22000 zł.
- Film z konsultacji społecznych dotyczących powstałej diagnozy >>>> 
- Diagnoza Potencjału Kulturowego Terespola >>>>
 
Dofinansowano w ramach programu 
,,Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”
ze środków Narodowego Centrum Kultury.