Wieczornica klubu seniora pt. ,,W listopadowej zadumie – seniorzy wolnej i niepodległej” - 10.11.2016

 W czwartek 10 listopada o godzinie 18:00 odbyła się w Galerii Smaków wieczornica poświęcona Świętu Niepodległości pt. ,,W listopadowej zadumie – seniorzy wolnej i niepodległej”. Zorganizował ją Klub Seniora ,,Srebrny Włos” wspólnie z Ryszardem Nowaczewskim animatorem kultury i autorem wielu scenariuszy i wydarzeń o wysokiej randze artystycznej. Pan Nowaczewski specjalnie na tę okazję stworzył scenariusz oraz wyreżyserował i poprowadził cały wieczorny koncert pieśni patriotycznych. Wszystkie pieśni zaśpiewał chór „Echo Polesia” działający w ramach terespolskiego Klubu Seniora pod dyrekcją Tomasza Jezuita, który akompaniował tego wieczoru na pianinie. Zabrzmiały znane piosenki m.in.: ,,O mój rozmarynie: „Deszcz jesienny deszcz”, „Piechota ta szara piechota”, „Jak to na wojence ładnie”.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>

W programie koncertu znalazło się też kilka pieśni legionowych w dużej części znanych dla ponad 60 osobowej widowni, która otrzymała, dzięki temu, wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu. Na zakończenie – gdy chór zaśpiewał „Legiony to żołnierska nuta...” - licznie zgromadzona publiczność zaśpiewała na stojąco, nagradzając wykonawców brawami.

             (od lewej: Kazimierz Michalak, Adam Jastrzębski,Tomasz Jezuit, Ryszard Korneluk, Ryszard Nowaczewski)

Podziękowania należą się osobom, które zaangażowały się w przedsięwzięcie społecznie: Ryszardowi Nowaczewskiemu, właścicielce Galerii Smaków - Agnieszce Drab za udostępnienie lokalu oraz Tomaszowi Oleszczukowi za nagłośnienie i obsługę akustyczną i świetlną.