Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03-04.05.2014