Spływ kajakowy rzeką Zielawą - 10.07.2021. Zapisy!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (507170018, 833752265), e-mailowo: mokterespol@wp.pl lub osobiście w siedzibie MOK.

Należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu. 

REGULAMIN >>> (ostatnia pozycja na liście)