XXV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich 25-26.01.2020. Relacja.

 W dniach 25-26.01.2020 (sobota i niedziela) w terespolskim ośrodku kultury odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w Polsce - Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, który obchodził w tym roku swój XXV jubileusz. Jest to również jeden z nielicznych tego typu festiwali na świecie. Na scenie, w ciągu trzech dni wystąpiło 20 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. 

 ARTYKUŁ >>>>

RadioBiper >>>>

Tygodnik PODLASIANIN >>>>

Tygodnik SŁOWO PODLASIA >>>>

Biała24.pl >>>>I & >>>>II

BiałaNews.pl >>>>I & >>>>II

TV Wschód >>>>

TVP3 Lublin >>>>

Jubileuszowa edycja skłania do dokonania krótkiego podsumowania minionych dwudziestu pięciu lat. Można powiedzieć, że festiwal okazał się sukcesem, wpisał się w kulturalny kalendarz nie tylko miasta czy województwa lubelskiego, ale również Polski oraz jej najbliższych wschodnich sąsiadów- czyli Białorusi i Ukrainy. Występujące chóry prezentują najwyższy artystyczny poziom. Jego największą zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania.

Organizatorzy Festiwalu: 

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

http://mfkw.pl/ 

 

SKŁADAMY PODZIEKOWANIA NASZYM PATRONOM, SPONSOROM, PARTNEROM, PRACOWNIKOM I WOLONTARIUSZOM, BEZ KTÓRYCH WYDARZENIE NIE MOGŁOBY SIĘ ODBYĆ!